Przyłącze gazowe

Kwi 29. 2014
by Hydr@ulik

Podłączenie się do sieci gazowej w powiecie toruńskim krok po kroku:

 

W pierwszym etapie należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Do wniosku dołączyć:

a) Mapę do celów informacyjnych skala 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją skrzynki gazowej. Skrzynka powinna się znaleźć na granicy nieruchomości

 Pobierz 2 sztuki – druga będzie potrzebna do projektu 2 x 30 zł

b) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (kopia aktu notarialnego)

Wydanie warunków przyłączenia.

Warunki ważne są przez rok od wydania.

(14 dni oczekiwania na decyzję) 

 

Następnie składamy wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Zawarcie umowy. W umowie określony zostaje termin realizacji przez Pomorską Spółkę Gazowniczą przyłącza (na ogół jest to 5-6 miesięcy)

 

W między czasie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. 0 zł (65 dni +14 dni na uprawomocnienie decyzji)

Do wniosku dołączyć:

a) Projekt instalacji w 4 egzemplarzach (do tego celu będzie potrzebny drugi egzemplarz mapy z etapu I) ok. 500 zł

b) Opinia przed wykonawcza zakładu kominiarskiego ok. 150 zł

c) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

d) Warunki przyłączenia otrzymane z Pomorskiej Spółki Gazowniczej

 

Wykonanie instalacji wraz z modernizacją kotłowni:

• Przyłącze gazowe 15mb (ok. 2000 zł)

• Wewnętrzna instalacja 800 zł (80 zł za mb)

• Skrzynka 250 zł

• Kocioł gazowy kondensacyjny 15-20 kW od 4600 zł

• Komin 400 zł (boczny wyrzut spalin)

• Programator tygodniowy 260 zł

• Rury + zawory

• Robocizna

• Przeprowadzenie próby szczelności 150 zł

• Opinia powykonawcza zakładu kominiarskiego 150 zł

 

Zgłoszenie instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym 

Do wniosku dołączyć:

a) Protokół odbioru z próby szczelności

b) Opinię powykonawczą zakładu kominiarskiego

 

Wnioski i wzory umów można pobrać ze strony Pomorskiej Spółki Gazowniczej.

Potrzebne adresy:

Pomorska Spółka Gazownicza

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 2/18, tel. 56 621-66-00

czynne pn, śr, czw, pt: 7:00-15:00, wt: 7:00-17:00

www.psgaz.pl

Starostwo Powiatowe w Toruniu (mapki i wniosek o budowę przyłącza)

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Towarowa 4-8, tel. 56 662-89-30

czynne: pn, śr, czw, pt: 7:30-15:30, wt: 8:00-16:00

I piętro, pok. 122

www.powiattorunski.pl

 

W artykule wykorzystano materiały pochodzące z zasobów:

Pomorskiej Spółki Gazowniczej oraz producenta kotłów gazowych Beretta.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments