Charakterystyka ogrzewania podłogowego

Kwi 29. 2014
by Hydr@ulik

Charakterystyka ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe w przeciwieństwie do grzejników gwarantuje niemal idealny rozkład temperatury w pomieszczeniach. System ten powoduje podwyższenie komfortu cieplnego, poprawę warunków higienicznych, oszczędność energii. Ponadto zaleca się stosowanie ogrzewania podłogowego dla osób z alergią gdyż nie występuje tu konwekcja kurzu. 

Oszczędność w kosztach eksploatacji to około 10-15%. Jest to skutek zmniejszenia, w stosunku do ogrzewania grzejnikowego, średniej temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1 do 2 ºC przy zapewnieniu porównywalnego komfortu cieplnego, dzięki niskiej temperaturze wody zasilającej. Szczególnie efektywne jest zastosowanie kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła, w których wykorzystujemy energię geotermalną. W Polsce w nowo budowanych obiektach mieszkalnych już blisko 50% budynków wyposażonych jest w ogrzewanie podłogowe.

Mniejsza różnica temperatury podłogi grzejnej i powietrza tworzy mniejszą cyrkulację powietrza co w mniejszym stopniu oddziałuje niekorzystnie na ewentualne podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego.Przy temperaturze powyżej 55°C następuje proces suchej destylacji kurzu, w wyniku którego cząstki stają się większe (widoczne smugi brudu na ścianie nad grzejnikami) i bardziej drażniące. Dlatego ogrzewanie podłogowe, gdzie temperatura posadzki jest mniejsza niż 35ºC, powoduje mniejsze reakcje alergiczne w porównaniu do systemów tradycyjnych, gdyż jest mniejszy ruch powietrza, cząstek kurzu jest mniej, a także są mniej agresywne.Wiele badań wykazało również korzystny wpływ ogrzewania podłogowego na zmniejszenie ilości roztoczy w pomieszczeniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wilgotność względna w warstwie wykończeniowej podłogi jest niższa niż 45%, co stanowi próg, poniżej którego roztocza nie mogą przetrwać przez dłuższy czas.

Brak widocznych elementów grzewczych, grzejników i rur zapewnia całkowitą dowolność aranżacji i eksploatacji przestrzeni mieszkalnej (ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków o znaczeniu historycznym lub architektonicznym).

Mała różnica temperatur między podłogą a powietrzem (od 4 do 10ºC) sprawia , że każdy nawet drobny wzrost temperatury w pomieszczeniu spowodowany przyczynami zewnętrznymi jak ciepło z prac kuchennych, z kominka czy świecącego słońca powoduje znaczne obniżenie różnicy temperatur i zmniejszenie mocy grzewczej ogrzewania podłogowego. To zjawisko samoregulacji pomaga użytkownikowi w utrzymywaniu komfortu cieplnego. 

Instalacje ogrzewania podłogowego wykonuje się dopiero po sprawdzeniu, iż ich wydajność cieplna jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie termiczne wymagane dla ogrzania pomieszczenia przy zapewnieniu warunków komfortu cieplnego. W pomieszczeniach, w których użytkownik przebywa przez dłuższy czas warunek ten jest spełniony jeżeli moc cieplna emitowana z podłogi jest niższa od 100 W/m2 a jej temperatura nie przekracza 29°C. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments